I.E.S. Complutense

1ICCSS
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:15
9:05
Economía EC2 (AULA 101)
Griego I CC1 (AULA 107)
HisDelMunCon GH3 (AULA 107) AmpDePriLenExtI:I IN4 (AULA 101)
SegLenExtI(Fr) FR1 (102 DIB 1)
Anatomía Aplicada BG1 (AULA 111)
TecDeLaInfYLaComI TE3 (222 INF 3)
Economía EC2 (AULA 101)
Griego I CC1 (AULA 107)
HisDelMunCon GH3 (AULA 107)
9:05
10:00
LenCasYLitI LC5 (AULA 101) LenCasYLitI LC5 (AULA 101) Filosofía FI1 (AULA 101) LenExtI(In) IN8 (AULA 101)
LenExtI(InAva) IN1 (AULA 111)
Latín I CC1 (AULA 108)
MatAplALasCieSocI MA7 (AULA 118)
10:00
10:55
HisDelMunCon GH3 (AULA 107) Latín I CC1 (AULA 108)
MatAplALasCieSocI MA7 (AULA 118)
Educación Física EF4 (PISTAS DEPORTIVAS)
Educación Física EF3 (PATIO)
Religión Católica RE2 (001 INF 1)
MedDeAteEdu LC5 (AULA 118)
LenExtI(In) IN8 (AULA 101)
LenExtI(InAva) IN1 (AULA 111)
  recreo
11:20
12:10
AmpDePriLenExtI:I IN4 (AULA 101)
SegLenExtI(Fr) FR1 (102 DIB 1)
Anatomía Aplicada BG1 (AULA 111)
TecDeLaInfYLaComI TE3 (222 INF 3)
Filosofía FI1 (AULA 101) Economía EC2 (AULA 101)
Griego I CC1 (AULA 107)
HisDelMunCon GH3 (AULA 107) AmpDePriLenExtI:I IN4 (AULA 101)
SegLenExtI(Fr) FR1 (102 DIB 1)
Anatomía Aplicada BG1 (AULA 111)
TecDeLaInfYLaComI TE3 (222 INF 3)
12:10
13:05
Filosofía FI1 (AULA 101) AmpDePriLenExtI:I IN4 (AULA 101)
SegLenExtI(Fr) FR1 (102 DIB 1)
Anatomía Aplicada BG1 (AULA 111)
TecDeLaInfYLaComI TE3 (222 INF 3)
LenCasYLitI LC5 (AULA 101) MatAplALasCieSocI MA7 (AULA 118)
Latín I CC1 (AULA 208)
Economía EC2 (AULA 101)
Griego I CC1 (AULA 107)
13:05
14:00
LenExtI(In) IN8 (AULA 101)
LenExtI(InAva) IN1 (AULA 111)
LenExtI(In) IN8 (AULA 101)
LenExtI(InAva) IN1 (AULA 111)
LenExtI(In) IN8 (AULA 101)
LenExtI(InAva) IN1 (AULA 111)
LenCasYLitI LC5 (AULA 101) Educación Física EF4 (PISTAS DEPORTIVAS)
Educación Física EF3 (PATIO)
  recreo
14:15
15:05
Latín I CC1 (AULA 108)
MatAplALasCieSocI MA7 (AULA 118)