I.E.S. Complutense

1JCCSS
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:15
9:05
TecDeLaInfYLaComI TE3 (222 INF 3) HisDelMunCon GH9 (AULA 118) AmpDePriLenExtI:I IN4 (AULA 101)
SegLenExtI(Fr) FR1 (102 DIB 1)
Anatomía Aplicada BG1 (AULA 111)
Economía EC2 (AULA 118)
LenCasYLitI LC8 (AULA 118) HisDelMunCon GH9 (AULA 118)
9:05
10:00
LenExtI(InAva) IN7 (AULA 107)
LenExtI(In) IN10 (AULA 118)
Filosofía FI2 (AULA 118) Filosofía FI2 (AULA 118) Filosofía FI2 (AULA 118) MatAplALasCieSocI MA7 (AULA 118)
10:00
10:55
HisDelMunCon GH9 (AULA 118) MatAplALasCieSocI MA7 (AULA 118) TecDeLaInfYLaComI TE3 (222 INF 3) Religión Católica RE2 (001 INF 1)
MedDeAteEdu GH5 (AULA 101)
LenExtI(InAva) IN7 (AULA 107)
LenExtI(In) IN10 (AULA 118)
  recreo
11:20
12:10
AmpDePriLenExtI:I IN4 (AULA 101)
SegLenExtI(Fr) FR1 (102 DIB 1)
Anatomía Aplicada BG1 (AULA 111)
Economía EC2 (AULA 118)
LenExtI(InAva) IN7 (AULA 107)
LenExtI(In) IN10 (AULA 118)
LenCasYLitI LC8 (AULA 118) HisDelMunCon GH9 (AULA 118) AmpDePriLenExtI:I IN4 (AULA 101)
SegLenExtI(Fr) FR1 (102 DIB 1)
Anatomía Aplicada BG1 (AULA 111)
Economía EC2 (AULA 118)
12:10
13:05
LenCasYLitI LC8 (AULA 118) AmpDePriLenExtI:I IN4 (AULA 101)
SegLenExtI(Fr) FR1 (102 DIB 1)
Anatomía Aplicada BG1 (AULA 111)
Economía EC2 (AULA 118)
Educación Física EF4 (GIMNASIO)
Educación Física EF3 (PATIO)
MatAplALasCieSocI MA7 (AULA 118) TecDeLaInfYLaComI TE3 (222 INF 3)
13:05
14:00
Educación Física EF4 (GIMNASIO)
Educación Física EF3 (PATIO)
TecDeLaInfYLaComI TE3 (222 INF 3) LenExtI(InAva) IN7 (AULA 107)
LenExtI(In) IN10 (AULA 118)
LenExtI(InAva) IN7 (AULA 107)
LenExtI(In) IN10 (AULA 118)
LenCasYLitI LC8 (AULA 118)
  recreo
14:15
15:05
MatAplALasCieSocI MA7 (AULA 118)