I.E.S. Complutense

1L
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:15
9:05
Economía EC2 (AULA 101) HisDelMunCon GH3 (AULA 107)
HisDelMunCon GH9 (AULA 118)
AmpDePriLenExtI:I IN4 (AULA 101)
SegLenExtI(Fr) FR1 (102 DIB 1)
Anatomía Aplicada BG1 (AULA 111)
TecDeLaInfYLaComI TE3 (222 INF 3)
Economía EC2 (AULA 101) HisDelMunCon GH3 (AULA 107)
HisDelMunCon GH9 (AULA 118)
9:05
10:00
LenExtI(InAva) IN7 (AULA 107)
LenExtI(In) IN10 (AULA 118)
MatAplALasCieSocI MA7 (AULA 107) MatAplALasCieSocI MA7 (AULA 107) Filosofía FI1 (AULA 107) LenCasYLitI LC7 (AULA 107)
10:00
10:55
HisDelMunCon GH3 (AULA 107)
HisDelMunCon GH9 (AULA 118)
LenCasYLitI LC7 (AULA 107) Filosofía FI1 (AULA 107) Religión Católica RE1 (002 INF 2) LenExtI(InAva) IN7 (AULA 107)
LenExtI(In) IN10 (AULA 118)
  recreo
11:20
12:10
AmpDePriLenExtI:I IN4 (AULA 101)
SegLenExtI(Fr) FR1 (102 DIB 1)
Anatomía Aplicada BG1 (AULA 111)
TecDeLaInfYLaComI TE3 (222 INF 3)
LenExtI(InAva) IN7 (AULA 107)
LenExtI(In) IN10 (AULA 118)
Economía EC2 (AULA 101) HisDelMunCon GH3 (AULA 107)
HisDelMunCon GH9 (AULA 118)
AmpDePriLenExtI:I IN4 (AULA 101)
SegLenExtI(Fr) FR1 (102 DIB 1)
Anatomía Aplicada BG1 (AULA 111)
TecDeLaInfYLaComI TE3 (222 INF 3)
12:10
13:05
MatAplALasCieSocI MA7 (AULA 107) AmpDePriLenExtI:I IN4 (AULA 101)
SegLenExtI(Fr) FR1 (102 DIB 1)
Anatomía Aplicada BG1 (AULA 111)
TecDeLaInfYLaComI TE3 (222 INF 3)
Educación Física EF4 (GIMNASIO)
Educación Física EF3 (PATIO)
LenCasYLitI LC7 (AULA 107) Economía EC2 (AULA 101)
13:05
14:00
Educación Física EF4 (GIMNASIO)
Educación Física EF3 (PATIO)
Filosofía FI1 (AULA 107) LenExtI(InAva) IN7 (AULA 107)
LenExtI(In) IN10 (AULA 118)
LenExtI(InAva) IN7 (AULA 107)
LenExtI(In) IN10 (AULA 118)
MatAplALasCieSocI MA7 (AULA 107)
  recreo
14:15
15:05
LenCasYLitI LC7 (AULA 107)